certifikace ekologického zemědělství

ABCERT se představuje

Společnost ABCERT vznikla v Německu jako jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce. Jako certifikační orgán je ABCERT i spolehlivým partnerem s velkým inovačním potenciálem, který svým zákazníkům nabízí kompetentní a nezávislé služby.

Jen v Německu spoléhá na certifikaci ekologického zemědělství udělenou společností ABCERT a dalšími certifikačními orgány více než 10 000 zákazníků.

Vedle pobočky v Itálii provozuje společnost ABCERT od roku 2006 i pobočku v České republice, která nabízí všem českým zákazníkům účinnou, flexibilní a rychlou pomoc.

Akreditace podle normy EN 17065 (požadavky na certifikační orgány)  zaručuje neutralitu a objektivitu certifikace ABCERT.

Novinky

20.2.2018

Zveme Vás na seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství.


Témata semináře:

  1. Legislativní změny v  nařízení Rady a nařízení Komise
  2. Chystající se nové nařízení o EZ – o čem bude?
  3. Nejčastější neshody a chyby při kontrolách
  4. Dotační tituly 2018
  5. Situace EZ v České republice
  6. Diskuze

Semináře se uskuteční:

Začátek semináře – 9:30. Předpokládané ukončení semináře -  13:00. V průběhu bude poskytnuto malé občerstvení.

Pozvánka


22.12.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2329 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


19.12.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu


19.12.2017

V odkazu "Dokumenty" naleznete náš ceník na rok 2018


20.11.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1862 ze dne 16. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


19.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: KRÁTKÉ DISTRIBUČNÍ CESTY, nové cesty spolupráce zemědělců a spotřebitelů

Místo konání: Svobodný statek na soutoku
České Kopisty 5, 412 01 Terezín | GPS: 50.524648N, 14.166732E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
Dopolední praktický blok s exkurzí
9.15 –10.15 Představení účastníků a diskuze nad stavem pěstování a odbytu
biozeleniny u nás
10.15 –11.15 Svobodný statek na soutoku - Statek a jeho odběratelé jako jeden
organismus, Jaroslav Lenhart
11.15 –12.15 Komunitou podporované zemědělství - víc než odbyt, Jan Valeška
12.15 - 13.15 oběd
Odpolední teoretický blok

13.15 – 14.15 VG Dresden příklad úspěšné sítě družstevních obchodů s biopotravi-
nami v Drážďanech, Barbora a Matthias Swarzwälder

14.15 – 15.15 AuenHof - rozmanitost cest při distribuci od pěstitele formou vlastní
velkoobchodní cesty, Katrin Leipacher (velkoobchodnice), Oliver Leipacher
(zelinář)
15.15 - 16.15 Spolek obŽIVA – víc než spolkový obchod s biopotravinami, Jan Valeš-
ka
16,15 - 16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 27.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


12.10.2017

V sobotu 14. října Vás zveme na jihlavský BIOJARMARK, který se uskuteční od 9:00 do 15:00 hodin v parku na Náměstí Svobody v Jihlavě. Nakupte bioprodukty přímo od farmářů!

Pozvánka


10.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: BALENÍ BIOPOTRAVIN, od legislativy až po distribuci zákazníkům
Termín: 12.10.2017
Čas: 9.00 – 16.30
Místo konání: České ghíčko s.r.o, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto | GPS: 49.954865N, 16.142257E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
9.15 –12.15 České Ghíčko - představení firmy a exkurze do provozu, Andrea Dostálová, spolumajitelka firmy České Ghíčko
12.15 –12.30 oběd
12.30 –13.00 Trendy v balení potravin, Kateřina Kolářová, SYBA, obalový institut
13.00 –14.00 Etiketa - co vše musí obsahovat dle zákonných nařízení, MVDr. Dana Třísková, MZe, odbor potravinářský
14.00 –14.15 coffee break
14.15 –15.15 Obal prodává – zkušenosti z praxe, etikety s příběhem, Mgr. Diana Benšová
15.15 –16.15 Realita bez obalu, Šárka Michalcová, provozovatelka bezo-balového obchodu ve Vysokém Mýtě
16.15 –16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 11.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


4.9.2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.
Jedná se o seminář ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY, základní požadavky a pravidla na zpracování, který ocení nejen ekologičtí zemědělci. Pozvánku s programem najdete zde


29.8.2017

Srdečně Vás zveme na semináře v rámci projektu "Jde o půdu - jde o život".

21. září 2017 - Setkání s půdou. Pozvánka

6. října 2017 - Zadržení vody v zemědělské krajině. Pozvánka


22.8.2017

Informace ohledně katastrofické události - sucho 2017

Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci v České republice v průběhu měsíců května, června a července tohoto roku, kdy kombinací faktorů velmi vysokých teplot a zároveň výrazně nízkého úhrnu srážek, došlo k významným ztrátám na produkci pícnin, avizujeme tímto dopisem možnost ekologických zemědělců žádat o výjimky podle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o výjimku vyžadováno Metodickým pokynem č. 4/2016. Celý dopis najdete zde.

Žádost o výjimku si můžete stáhnout zde.


23.5.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury


23.5.2017

Dovolujeme si Vás pozvat 8. a 9. června na konferenci Bioakademie, která bude zaměřena na nadstandardní certifikace Gäa a PRO-BIO. Účastníci se dozvědí, co všechno je třeba plnit tak, aby vyšší kvalita a přísnější podmínky spojené s plněním nadstandardních směrnic byly oceněny výhodnými obchody, zejména s ohledem na možnosti, které nabízí německý trh. Dozví se také novinky v systému kontroly (krmiva, minerály, lizy) z pohledu nadstandardu.

Podrobný program najdete zde.


3.5.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací


20.4.2017

V odkazu níže naleznete  důležité informace pro e-shopy obchodující s bioprodukty: E-shopy a platná legislativa