certifikace ekologického zemědělství

ABCERT se představuje

Společnost ABCERT vznikla v Německu jako jedna z prvních organizací zaměřujících se na kontrolu ekologického hospodaření a bioprodukce. Jako certifikační orgán je ABCERT i spolehlivým partnerem s velkým inovačním potenciálem, který svým zákazníkům nabízí kompetentní a nezávislé služby.

Jen v Německu spoléhá na certifikaci ekologického zemědělství udělenou společností ABCERT a dalšími certifikačními orgány více než 10 000 zákazníků.

Vedle pobočky v Itálii provozuje společnost ABCERT od roku 2006 i pobočku v České republice, která nabízí všem českým zákazníkům účinnou, flexibilní a rychlou pomoc.

Akreditace podle normy EN 17065 (požadavky na certifikační orgány)  zaručuje neutralitu a objektivitu certifikace ABCERT.

Novinky

19.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: KRÁTKÉ DISTRIBUČNÍ CESTY, nové cesty spolupráce zemědělců a spotřebitelů

Místo konání: Svobodný statek na soutoku
České Kopisty 5, 412 01 Terezín | GPS: 50.524648N, 14.166732E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
Dopolední praktický blok s exkurzí
9.15 –10.15 Představení účastníků a diskuze nad stavem pěstování a odbytu
biozeleniny u nás
10.15 –11.15 Svobodný statek na soutoku - Statek a jeho odběratelé jako jeden
organismus, Jaroslav Lenhart
11.15 –12.15 Komunitou podporované zemědělství - víc než odbyt, Jan Valeška
12.15 - 13.15 oběd
Odpolední teoretický blok

13.15 – 14.15 VG Dresden příklad úspěšné sítě družstevních obchodů s biopotravi-
nami v Drážďanech, Barbora a Matthias Swarzwälder

14.15 – 15.15 AuenHof - rozmanitost cest při distribuci od pěstitele formou vlastní
velkoobchodní cesty, Katrin Leipacher (velkoobchodnice), Oliver Leipacher
(zelinář)
15.15 - 16.15 Spolek obŽIVA – víc než spolkový obchod s biopotravinami, Jan Valeš-
ka
16,15 - 16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 27.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


12.10.2017

V sobotu 14. října Vás zveme na jihlavský BIOJARMARK, který se uskuteční od 9:00 do 15:00 hodin v parku na Náměstí Svobody v Jihlavě. Nakupte bioprodukty přímo od farmářů!

Pozvánka


10.10.2017

Zveme na čtvrtý ze seminářů z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.

Téma: BALENÍ BIOPOTRAVIN, od legislativy až po distribuci zákazníkům
Termín: 12.10.2017
Čas: 9.00 – 16.30
Místo konání: České ghíčko s.r.o, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto | GPS: 49.954865N, 16.142257E

Program:
9.00 - 9.15 prezence
9.15 –12.15 České Ghíčko - představení firmy a exkurze do provozu, Andrea Dostálová, spolumajitelka firmy České Ghíčko
12.15 –12.30 oběd
12.30 –13.00 Trendy v balení potravin, Kateřina Kolářová, SYBA, obalový institut
13.00 –14.00 Etiketa - co vše musí obsahovat dle zákonných nařízení, MVDr. Dana Třísková, MZe, odbor potravinářský
14.00 –14.15 coffee break
14.15 –15.15 Obal prodává – zkušenosti z praxe, etikety s příběhem, Mgr. Diana Benšová
15.15 –16.15 Realita bez obalu, Šárka Michalcová, provozovatelka bezo-balového obchodu ve Vysokém Mýtě
16.15 –16.30 diskuze a závěr

Přihlášky do 11.10.2017 emailem na martina.cechova@pro-bio.cz, nebo telefonicky na 607 563 041.  Seminář je bezplatný, dopravu na místo si hradí každý účastník sám.
Občerstvení zajištěno. Změna přednášejících možná.


4.9.2017

Dovolujeme si vás pozvat na seminář z cyklu FINALIZACE BIOPRODUKCE A MOŽNOSTI JEJÍHO ODBYTU.
Jedná se o seminář ZPRACOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY, základní požadavky a pravidla na zpracování, který ocení nejen ekologičtí zemědělci. Pozvánku s programem najdete zde


29.8.2017

Srdečně Vás zveme na semináře v rámci projektu "Jde o půdu - jde o život".

21. září 2017 - Setkání s půdou. Pozvánka

6. října 2017 - Zadržení vody v zemědělské krajině. Pozvánka


22.8.2017

Informace ohledně katastrofické události - sucho 2017

Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci v České republice v průběhu měsíců května, června a července tohoto roku, kdy kombinací faktorů velmi vysokých teplot a zároveň výrazně nízkého úhrnu srážek, došlo k významným ztrátám na produkci pícnin, avizujeme tímto dopisem možnost ekologických zemědělců žádat o výjimky podle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž doložení je k žádosti o výjimku vyžadováno Metodickým pokynem č. 4/2016. Celý dopis najdete zde.

Žádost o výjimku si můžete stáhnout zde.


23.5.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury


23.5.2017

Dovolujeme si Vás pozvat 8. a 9. června na konferenci Bioakademie, která bude zaměřena na nadstandardní certifikace Gäa a PRO-BIO. Účastníci se dozvědí, co všechno je třeba plnit tak, aby vyšší kvalita a přísnější podmínky spojené s plněním nadstandardních směrnic byly oceněny výhodnými obchody, zejména s ohledem na možnosti, které nabízí německý trh. Dozví se také novinky v systému kontroly (krmiva, minerály, lizy) z pohledu nadstandardu.

Podrobný program najdete zde.


3.5.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací


20.4.2017

V odkazu níže naleznete  důležité informace pro e-shopy obchodující s bioprodukty: E-shopy a platná legislativa


16.2.2017

Informace Evropské  komise týkající se biolososa dováženého z Norska a Islandu. 


16.2.2017

Pozvánka na seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství.

Témata semináře:

1. Metodické pokyny v roce 2016

2. Nová legislativa v rámci nařízení Rady a nařízení Komise

3. Rezidua v bioproduktech a biopotravinách

4. Dotační tituly 2017

5. Legislativa a dovozy ze třetích zemí

6. Diskuze

Pozvánka


9.1.2017

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2259 ze dne 15. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí


12.12.2016

V roce 2017 se festival Jarní ŽIVO koná od 1. 3. do 15. 5. 2017.
Slavnostně bude zahájen na tiskové konferenci v Praze a do programu mohou být zařazeny akce, které se konají v celé ČR od 1. 3. do 15. 5. 2017. Uzávěrka pro přihlášení akcí do jarního festivalu je 20. 12. 2016.

Pozvánka


7.11.2016

Vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na další ročník mezinárodní konference o ekologickém zemědělství Biosummit 2016, která se koná 14. a 15. listopadu 2016 v budově Ministerstva zemědělství v Praze.

Cílem konference je zpřístupnit odborné i široké veřejnosti nové poznatky z oblasti ekologického zemědělství z České republiky i ze zahraničí.

Pozvánka